Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Một quần thể người đang câ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Một quần thể người đang câ?

ID [119492]

Ở người, gen A nằm trên NST thường quy định da đen trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Một quần thể người đang cân bằng về di truyền có số người da đen chiếm tỉ lệ 84%. Ở trong quần thể này có một cặp vợ chồng da đen, xác suất để con đầu lòng của họ là con gái có da trắng là

A.\(\dfrac{16}{49}.\)
B.\(\dfrac{4}{49}.\)
C.\(\dfrac{2}{49}.\)
D.6,26%.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CNgười có da trắng chiếm tỷ lệ 100% - 84% = 16%.
Vì quần thể đang cân bằng về di truyền nên thành phần kiểu gen là p2AA:2pqAa:q2aa. Nên tần số của a = \(\sqrt{{{q}^{2}}}\) = \(\sqrt{0,16}\) = 0,4.
→ Tần số của A = 1- 0,4 = 0,6.
Thành phần kiểu gen của quần thể này là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.
Vậy trong số những người da đen, người dị hợp Aa chiếm tỷ lệ \(=\dfrac{0,48}{0,36+0,48}=\dfrac{4}{7}.\)
→ Xác suất để cả 2 vợ chồng có da đen đều có kiểu gen dị hợp là \({{\left( \dfrac{4}{7} \right)}^{2}}=\dfrac{16}{49}.\)
Khi cả hai vợ chồng đều Aa thì xác suất sinh con gái da trắng (aa) \(=\dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{8}\)
Vậy một cặp vợ chồng có da đen ở quần thể trên sẽ sinh con gái có da trắng với xác suất là \(\dfrac{16}{49}.\dfrac{1}{8}=\dfrac{2}{49}.\) → Đáp án C.
Bình luận