Ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây không phải là biểu hiện cho khuynh hướng cách mạng vô sản trong những năm 20 của thế k?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề Tổng Ôn Số10

Ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây không phải là biểu hiện cho khuynh hướng cách mạng vô sản trong những năm 20 của thế k?

ID [786475]

Ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây không phải là biểu hiện cho khuynh hướng cách mạng vô sản trong những năm 20 của thế kỉ XX?

A. Phong trào đấu tranh Pháp đòi thả nhà yêu nước Phan Bội Châu.
B. Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
C. An Nam Cộng sản Đảng ra đời từ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
D. Quá trình chuyển biến từ tự phát sang tự giác của giai cấp công nhân. 
Nguyễn Thị Huyền Anh
https://fb.com/huyenanh.nguyen.92351
Đáp án A
Bình luận
vuphonghung97 Câu này A chứ ạ , C là biểu hiện cho khuynh hướng cách mạng vô sản rồi mà
Trả lời 15 Tháng 11 lúc 18:8