Oxi và nitơ là hai phi kim điển hình, đồng thời cũng là hai chất khí phổ biến trong khí quyển. Giả thiết không khí chứ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Oxi và nitơ là hai phi kim điển hình, đồng thời cũng là hai chất khí phổ biến trong khí quyển. Giả thiết không khí chứ?

ID [634885]

Oxi và nitơ là hai phi kim điển hình, đồng thời cũng là hai chất khí phổ biến trong khí quyển.
Giả thiết không khí chứa 20% O2 và 80% N2 về thể tích, khối lượng riêng của không khí (đktc) gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,00 g/L.
B. 1,30 g/L.
C. 1,12 g/L.
D. 1,00 g/L.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận