Phát biểu mào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng ?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Phát biểu mào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng ?

ID 710100.

Phát biểu mào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng ?

A. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà thành từng phần riêng biệt, đứt quãng.
B. Chùm sáng là dòng hạt, mỗi hạt là một phôtôn.
C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.
D.
Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng.

Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
lyhung9586 ( Thầy Đặng Việt Hùng ) 2/1/2019 lúc 14:53 Link fb: moon.vn
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thầy Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
nhuvi e ko hiểu câu A , mod giải thích giùm với ạ
12/1/2019 lúc 23:10
npnspeed Phần này ý nói vạch quang phổ đó bạn,
+)Khi nguyên từ hay phân tử bị kích thích sẽ phát ra cách bức xạ có bước sóng xác định cho các vạch quang phổ mà không phải dải màu liên lục
+)Ngược lại, khi nó hấp thụ một số bức xạ có bước sóng xác định thì trên nền quang phổ liên tục sẽ thiếu đi một số vạch màu, ở đây là quang phổ vạch hấp thụ
"Từng phần riêng biệt đứt quãng" ý nói đến quang phổ vạch
12/1/2019 lúc 23:17 (1) Cảm ơn