Phát biểu nào sau đây nói về đột biến số lượng NST là sai?

Phát biểu nào sau đây nói về đột biến số lượng NST là sai?

A. Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, nếu một số cặp NST không phân li thì tạo thành thể tứ bội.

B. Đột biến dị đa bội chỉ được phát sinh ở các con lai khác loài.

C. Thể đa bội thường gặp ở thực vật và ít gặp ở động vật.

D. Ở một số loài, thể đa bội có thể thấy trong tự nhiên và có thể được tạo ra bằng thực nghiệm.

Đáp án A

Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, nếu một số cặp NST không phân li thì tạo thành thể tứ bội là SAI, vì thực tế chỉ có thể tạo thành thể lệch bội.
→ Đáp án A.
*
TUYẾT LINH
A. Sai. Tất cả các cặp NST không phân li tạo thành thể tứ bội.
B. Đúng. Dị đa bội là hiện tượng cả 2 bộ NST của 2 loài khác nhau cùng tồn tại trong cùng 1 tế bào.
C. Đúng. Như ở câu D có ví dụ.
D. Đúng. Trong tự nhiên có thể thấy ở giun, loài trinh sản, hay cây chuối nhà... thực nghiệm cũng có nhiều (táo đa bội, cà chua đa bội, các loại quả không hạt)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

VP: Số 24, Lô 14A, Trung Yên 11, Cầu Giấy, Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 304360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017