Phát biểu nào sau đây sai?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Phát biểu nào sau đây sai?

ID 534206.

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
B. Isoamyl axetat là este không no.
C. Fructozơ không làm mất màu nước brom.
D. Số nguyên tử N có trong phân tử peptit Lys-Gly-Ala-Val là 5.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
rongden_167 ( Phạm Hùng Vương )

29/5/2017 lúc 7:34 Link fb: https://www.facebook.com/HV.rongden167

HD: • amilozơ tạo cấu trúc mạch không phân nhánh, amilopectin có nhánh → A đúng.

• Isoamyl axetat là CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 là este no, đơn chức, mạch hở → B sai.

• Khác glucozơ, fructozơ không phản ứng và làm mất màu dung dịch nước brom → C đúng.

• Gly, Ala, Val mỗi chất chứa 1N, riêng Lys có 2 nhóm NH2, có 2 N nên tổng sẽ có đúng 5N. D đúng.

Levanmy Lời giải fruc k td vs br2 nhưng glu thì có tác dụng chứ ta? Br là dd dùng phân biệt glu và fruc mà? . 29/5/2017
29/5/2017 lúc 14:15
ledangchien97 lời giải nói v cũng đúng mà? khác glu fruc k tadung thì glu tác dụng còn gì bạn 29/5/2017
29/5/2017 lúc 14:35
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: