Phương pháp nào sau đây sẽ tạo ra được các cây lai có mức phản ứng hoàn toàn giống với dạng ban đầu.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phương pháp nào sau đây sẽ tạo ra được các cây lai có mức phản ứng hoàn toàn giống với dạng ban đầu.

ID [304483]

Phương pháp nào sau đây sẽ tạo ra được các cây lai có mức phản ứng hoàn toàn giống với dạng ban đầu.

A.Dung hợp tế bào trần để tạo ra tế bào lai, tế bào lai phát triển thành cây lai.
B.Nuôi cấy hạt phấn và gây lưỡng bội hoá.
C.Nuôi cấy mô, tế bào thực vật phát triển thành cây lai.
D.Sử dụng công nghệ chuyển gen.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CĐáp án C.
Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen trước các điều kiện môi trường khác nhau. Mức phản ứng do kiểu gen quy định nên các cá thể có kiểu gen giống nhau thì có mức phản ứng giống nhau.
Trong các phương pháp nêu trên thì nuôi cấy tế bào thực vật thành mô sẹo, phát triển thành cây là phương pháp nhân giống vô tính thực vật. Phương pháp này tạo ra được các cá thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.
Bình luận