Polime nào sau đây trong thành phần hóa học chỉ có hai nguyên tố C và H?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Polime nào sau đây trong thành phần hóa học chỉ có hai nguyên tố C và H?

ID [662286]

Polime nào sau đây trong thành phần hóa học chỉ có hai nguyên tố C và H?

A. Poliacrilonitrin.
B.  Poli(metyl metacrylat).
C. Poli(vinyl clorua).
D. Polistiren.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 3 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận