Right after the house … the police arrived but it was too late.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Right after the house … the police arrived but it was too late.

ID [248629]

Right after the house … the police arrived but it was too late.

A. was burnt down
B. had burnt down
C. burnt down
D. were burnt down
Lại Thị Lan
Đáp án B
Bình luận
thoigian015 burnt down là gì ạ? . 13/4/2016
Trả lời 13 Tháng 4 lúc 17:54
a10k11 bị thiêu cháy bạn ạ . 13/4/2016
13 Tháng 4 lúc 19:10 Cảm ơn
nguyenthiuyennhi bị động sao ko là A
Trả lời 21 Tháng 3 lúc 23:23
alivepool99 B cũng bị động mà chị với lại hành động "căn nhà bị thiêu rụi" xảy ra trước :v
21 Tháng 3 lúc 23:59 Cảm ơn
duongtuoi B là chủ động chứ nhỉ Pu?
22 Tháng 3 lúc 5:46 Cảm ơn
alivepool99 à :v B là chủ động, mà "burnt down" không chia bị động thì phải, em nhớ vậy :v toàn là "my house burnt down" không thôi :v
22 Tháng 3 lúc 11:29 Cảm ơn
builetinh Tưởng right after nên chọn A chứ nhỉ
Trả lời 21 Tháng 3 lúc 23:32
alivepool99 B nhé :v
22 Tháng 3 lúc 0:12 Cảm ơn
thanhhangqianxi ai dịch câu này giúp em và giải thích giúp em với ạ
Trả lời 18 Tháng 6 lúc 8:9
phuonganh0101 Dịch:Ngay sau khi ngôi nhà bị cháy,cảnh sát đã đến nhưng đã quá muộn
Đây là sự việc xảy ra trước 1 sự việc trong quá khứ.Cái nào diễn ra trước dùng quá khứ hoàn thành,xảy ra sau dùng quá khứ
18 Tháng 6 lúc 15:7 Cảm ơn
pthao31 Sao k p là bị động ạ ?
Trả lời 19 Tháng 6 lúc 21:52
alivepool99 "burn down" vừa mang nghĩa chủ động, vừa mang nghĩa bị động (thiêu rụi hoặc bị thiêu rụi) nhé bạn .-. ở đây cách chia bị động bị sai thì (A & D) nên ta chọn B
20 Tháng 6 lúc 15:8 (1) Cảm ơn