Sản phẩm của phân hạch của hạt nhân U235 là các hạt nhân phóng xạ:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sản phẩm của phân hạch của hạt nhân U235 là các hạt nhân phóng xạ:

ID [0]

Sản phẩm của phân hạch của hạt nhân U235 là các hạt nhân phóng xạ:

A.β+
B.α
C.β-
D.γ
Nhóm hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
cuong7777777 - hỏi toàn cái chưa gặp bh

Trả lời

huongg2706 - đáp án là ý c phải không ạ

Trả lời

reus98 - Bài này đáp án D đúng rồi e nha :
Sản phẩm của phân hạch của hạt nhân U235 là các hạt nhân phóng xạ : γ
VD : 235U92 + 1n0 --> 235U92 --> AXB + A'X'B' + k.1n0 + 200 Mev
hmhm - skg vật lí 12 cuối trang 197 sai ở đâu v
n bảo là b- mà

Trả lời

thuongmoon275 - đề hỏi là hạt hân phóng xạ nào mà thầy, mà tia y làm gì phải hạt nhân ạ

ai giải thích giùm với

Trả lời

ninhduong Tia phóng xạ thôi
dchy89 giải phóng từ hạt nhân dưới dạng phát xạ gamma