Sản phẩm của phân hạch của hạt nhân U235 là các hạt nhân phóng xạ:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sản phẩm của phân hạch của hạt nhân U235 là các hạt nhân phóng xạ:

ID [656976]

Sản phẩm của phân hạch của hạt nhân U235 là các hạt nhân phóng xạ:

A. β+
B. α
C. β-
D. γ
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án D
Bình luận
thuongmoon275 đề hỏi là hạt hân phóng xạ nào mà thầy, mà tia y làm gì phải hạt nhân ạ

ai giải thích giùm với
7 Tháng 6 lúc 21:58
ninhduong Tia phóng xạ thôi
8 Tháng 6 lúc 0:39 Cảm ơn
dchy89 giải phóng từ hạt nhân dưới dạng phát xạ gamma
8 Tháng 6 lúc 0:40 Cảm ơn
hmhm skg vật lí 12 cuối trang 197 sai ở đâu v
n bảo là b- mà
10 Tháng 6 lúc 17:34
huongg2706 đáp án là ý c phải không ạ
10 Tháng 6 lúc 20:25
reus98 - Bài này đáp án D đúng rồi e nha :
Sản phẩm của phân hạch của hạt nhân U235 là các hạt nhân phóng xạ : γ
VD : 235U92 + 1n0 --> 235U92 --> AXB + A'X'B' + k.1n0 + 200 Mev
10 Tháng 6 lúc 21:22 Cảm ơn
cuong7777777 hỏi toàn cái chưa gặp bh
23 Tháng 6 lúc 9:17