She is eighteen, so by law her father cannot prevent her marriage.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

She is eighteen, so by law her father cannot prevent her marriage.

ID []

She is eighteen, so by law her father cannot prevent her marriage.

A.forestall
B.fail
C.defeat
D.avoid
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AChọn đáp án: A. forestall
prevent (v) = forestall (v): ngăn chặn
Đáp án còn lại: B. fail (v):thất bại, không làm được
C. defeat (v): đánh thắng, đánh bại
D. avoid (v): tránh, tránh xa
Tạm dịch: Cô ấy 18 tuổi rồi, do vậy theo luật pháp thì người cha không thể ngăn cản cuộc hôn nhân của cô ấy.
Bình luận