Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật biến đổi gen?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật biến đổi gen?

ID [304496]

Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật biến đổi gen?

A.Lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β – carôten trong hạt.
B.Cừu có khả năng sản sinh ra protein trong sữa của chúng.
C.Cà chua có gen làm chín quả đã bị bất hoạt.
D.Dâu tằm tam bội có năng suất lá cao.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D.
Trong 4 đại diện nói trên thì dâu tằm tam bội là giống mới được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến đa bội kết hợp với lai giống.
Bình luận