Sơ đồ trên biểu diễn hàm lượng ADN trong một tế bào ở trình phân bào. (a là hàm lượng AND tính bằng pg). Hãy cho biết đ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sơ đồ trên biểu diễn hàm lượng ADN trong một tế bào ở trình phân bào. (a là hàm lượng AND tính bằng pg). Hãy cho biết đ?

ID [573749]

a10.pngSơ đồ trên biểu diễn hàm lượng ADN trong một tế bào ở trình phân bào. (a là hàm lượng AND tính bằng pg). Hãy cho biết đây đây là hình thức phân bào nào và Xác định các giai đoạn tương ứng I, II, III, IV, V, VI trong sơ đồ trên.

A. Nguyên phân I; II: Kì đầu III; IV: kì giữa V: Kì sau VI: Kì cuối
B. giảm phân I: kì đầu,kì giữa 1 II: kì sau, kì cuối 1 III: Kì trung gian 2 IV: kì cuối1 V: Kì đầu kì giữa 2 VI: kì sau, kì cuối 2
C. Nguyên phân I: G1 II: S, G2 III: kì đầu, IV: kì giữa V: kì sau VI: kì cuối
D. Giảm phân I: G1 II: S, G2 III: kì đầu1, giữa1, sau1 IV: kì cuối1 V: đầu 2, giữa 2, sau 2 VI: cuối 2
Phạm Ngọc Hà
https://fb.com/ha.phamngoc.96592
Đáp án D
Bình luận
thanhdatsky123 Ai giải giúp em với
Trả lời 13 Tháng 8 lúc 22:1
hagiangsgs - dựa vào hình ta thấy quá trình phân bào mà hàm lượng ADN từ 2a -> a thì là quá trình Giảm Phân -> loại A,C
- tiếp dựa vào giai đoạn III ta có thể thấy quá trình này tốn khá là nhiều time mà theo đáp án B (gđ III chính là kì TG2 ) mà kì TG2 ở GP time very ngắn và thường xem như không có -> B sai
- Vậy lỡ loại hết A,B,C rồi chỉ còn D thui nên chọn D bạn nhé
14 Tháng 8 lúc 10:35 Cảm ơn
congatri lập luận loại đáp án vậy thì ko ổn đâu giang theo t thì 2a->a thì kì cuối NP vẫn có thể mà thay vào đó để loại A,C dựa vào số IV đó kì giữa thì ko thể giảm
14 Tháng 8 lúc 14:58 (1) Cảm ơn
thanhdatsky123 Vậy cho e xin cách giải full đi ạ
15 Tháng 8 lúc 23:19 Cảm ơn
tranmanhquoc1711 Mình thì suy luận thế này: tăng gấp đôi hàm lượng ADN thì chỉ có sau nhân đôi ADN trong pha S, giảm nửa hàm lượng ADN thì chỉ có sau kì cuối khi các NST chia đều cho 2 tế bào con. trên đồ thị có 1 lần nhân đôi hàm lượng ADN thì giai đoạn đó có chứa pha S, có 2 lần giảm nửa hàm lượng ADN thì chứng tỏ có 2 kì cuối (IV và VI) => Giảm phân
16 Tháng 8 lúc 0:15 Cảm ơn