Số liên kết pi (π) trong phân tử vinylaxetilen là
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Số liên kết pi (π) trong phân tử vinylaxetilen là

ID [756102]

Số liên kết pi (π) trong phân tử vinylaxetilen là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Lannguyenyen Vinylaxetilen mà
15 Tháng 6 lúc 10:32
vdl2001 ừm ct đúng mà bị nhầm tên á c
15 Tháng 6 lúc 10:33 (1) Cảm ơn
Htt2001 Em cảm ơn
15 Tháng 6 lúc 21:14