Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0 , điểm O đi qua vị trí cân bằ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0 , điểm O đi qua vị trí cân bằ?

ID 677725.

Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0 , điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều (+). Ở thời điểm bằng 1/2 chu kì một điểm cách nguồn một khoảng bằng 1/4 bước sóng có li độ 5 cm. Biên độ của sóng là

A. 10 cm
B. \(5\sqrt{3}\)cm
C. \(5\sqrt{2}\)cm
D. 5 cm
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
toigiangduong2019 bài này làm sao v?
16 Tháng 5 lúc 14:56
reus98 e làm như thế này nha :
*Gọi pt sóng tại O là :u=A cos(wt+phi)
t=0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. ta có hệ
+0=cos phi
+v >0 => sin phi <0
tự hệ pt đó ta giải ra đc phi = -pi/2
thay vào pt sóng: u=A cos (wt - pi/2) cm
*độ lệch pha của sóng tại M cách nguồn 1 khoảng lamda/4 là:2.pi.lamda/(4 lamda)=pi/2
=> pt sóng tại M: u(M)= A cos [(2.pi/T).t-pi/2-pi/2] cm
thay t=T/2, ta có :u(M)=A cos (pi-pi/4)= A cos (3pi/4)=5 cm
16 Tháng 5 lúc 18:18 (1) Cảm ơn
toigiangduong2019 nếu pt là u(M)=Acos(3pi/4)=5 thì suy ra A sẽ có biên độ là 5 căn 2 chứ??
16 Tháng 5 lúc 21:56
reus98 e thay vào nó cũng ra thôi mà :
Tại thời điểm ban đầu ở O: uO = Acos(ωt − π/2)
=> uM = Acos(ωt − π/2 − x/v) = Acos2π(t/T − 1/4 − x/λ)
Thay t =T/2 , x = λ/4 ⇒ uM = Acos0
Theo đề uM = 5cm ⇒ Acos0 = 5cm
⇒ A = 5cm
16 Tháng 5 lúc 22:16 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: