Sóng phản xạbị đổi dấu khi phản xạ trên một vật cản cố định.luôn luôn không bị đổi dấu.bị đổi đổi dấu khi phản xa trên m?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sóng phản xạbị đổi dấu khi phản xạ trên một vật cản cố định.luôn luôn không bị đổi dấu.bị đổi đổi dấu khi phản xa trên m?

ID [0]

Sóng phản xạ

A.bị đổi dấu khi phản xạ trên một vật cản cố định.
B.luôn luôn không bị đổi dấu.
C.bị đổi đổi dấu khi phản xa trên một vật cản di động.
D.luôn bị đổi dấu.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A10e.png
Bình luận