Sóng phản xạbị đổi dấu khi phản xạ trên một vật cản cố định.luôn luôn không bị đổi dấu.bị đổi đổi dấu khi phản xa trên m?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sóng phản xạbị đổi dấu khi phản xạ trên một vật cản cố định.luôn luôn không bị đổi dấu.bị đổi đổi dấu khi phản xa trên m?

ID [646657]

Sóng phản xạ

A. bị đổi dấu khi phản xạ trên một vật cản cố định.
B. luôn luôn không bị đổi dấu.
C. bị đổi đổi dấu khi phản xa trên một vật cản di động.
D. luôn bị đổi dấu.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A 10e.png
Bình luận