Sự kiện nào tạo ra chuyển biến về chất đối với phong trào công nhân Việt Nam?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sự kiện nào tạo ra chuyển biến về chất đối với phong trào công nhân Việt Nam?

ID [747947]

Sự kiện nào tạo ra chuyển biến về chất đối với phong trào công nhân Việt Nam?

A. Tôn Đức Thắng thành lập tổ chức Công hội đỏ (1920).
B. Bãi công của công nhân Ba Son - Sài Gòn (8 - 1925).
C. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6 - 1925).
D. Nguyễn Ái Quốc thực hiện phong trào “Vô sản hóa” (1928).
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án C
Bình luận
hidondu Có ai giải thích vì s k p D mà là C k
Trả lời 10 Tháng 8 lúc 13:36
nguyenthihuyenanhsu Vì có sự thành lập của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sẽ là yếu tố làm thay đổi "chất" của công nhân Việt Nam. Hội sẽ trang bị cho công nhân Việt Nam lí luận về con đường giải phòng dân tộc. Phong trào Vô sản hóa chỉ là một trong những phong trào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
22 Tháng 8 lúc 11:15