Thắng lợi của Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) đều có sự tham gia của
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thắng lợi của Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) đều có sự tham gia của

ID [756056]

Thắng lợi của Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) đều có sự tham gia của

A. lực lượng chính trị nổi dậy hỗ trợ.
B. lực lượng vũ trang làm nòng cốt.
C. Mặt trận dân tộc giải phóng dẫn đường.
D. các binh đoàn quyết thắng hỗ trợ.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN