The cheese looks as if rats it
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The cheese looks as if rats it

ID [119453]

The cheese looks as if rats ______ it

A.nibbled
B.had nibbled
C.nibbling
D.were being nibbled
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BDịch: miếng pho mát trông như thể chuột đã gặm nó
Bình luận
nguyenkieuchauanh - Này là giả định hiện tại mà a

Trả lời

captain2604 việc này đã xảy ra nên chia QK em nhé, từ looks k ảnh hưởng đến cách mình chia
nguyenkieuchauanh - key A mới đúng phải k ạ?

Trả lời

captain2604 giả định hiện tại dùng QKĐ, giả định quá khứ dùng QKHT (hơi giống lùi thì) nên B em nhé
thidaihoc23phay5diem - key A chứ ạ hình như nhầm

Trả lời

captain2604 vote B em nhé, việc này đã xảy ra