The cheese looks as if rats it
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The cheese looks as if rats it

ID [119453]

The cheese looks as if rats ______ it

A. nibbled
B. had nibbled
C. nibbling
D. were being nibbled
Lại Thị Lan
Đáp án B Dịch: miếng pho mát trông như thể chuột đã gặm nó
Bình luận
thidaihoc23phay5diem key A chứ ạ hình như nhầm
Trả lời 19 Tháng 9 lúc 22:42
captain2604 vote B em nhé, việc này đã xảy ra
21 Tháng 1 lúc 3:3 Cảm ơn
nguyenkieuchauanh key A mới đúng phải k ạ?
Trả lời 13 Tháng 10 lúc 15:51
captain2604 giả định hiện tại dùng QKĐ, giả định quá khứ dùng QKHT (hơi giống lùi thì) nên B em nhé
13 Tháng 10 lúc 15:52 (1) Cảm ơn
nguyenkieuchauanh Này là giả định hiện tại mà a
Trả lời 20 Tháng 1 lúc 7:14
captain2604 việc này đã xảy ra nên chia QK em nhé, từ looks k ảnh hưởng đến cách mình chia
21 Tháng 1 lúc 3:3 (1) Cảm ơn