Thêm từ từ đến hết 100 mL dung dịch gồm Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 mL dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Ch?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thêm từ từ đến hết 100 mL dung dịch gồm Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 mL dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Ch?

ID 597432.

Thêm từ từ đến hết 100 mL dung dịch gồm Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 mL dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho nước vôi trong dư vào X, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 10.
B. 8.
C. 12.
D. 6.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy ( Gauss Trần )

28 Tháng 3 lúc 13:36 Link fb: https://www.facebook.com/huy.ce.hltf

Giải: nCO32– = 0,12 mol; nHCO3 = 0,06 mol; nH+ = 0,2 mol.

nCO32– : nHCO3 = 2 : 1 ||⇒ đặt nCO32–ứpứ = 2nHCO3pứ = 2x mol.

● 2H+ + CO32– → CO2 + H2O || H+ + HCO3 → CO2 + H2O.

⇒ nH+ = 2 × 2x + x = 0,2 mol ⇒ x = 0,04 mol. Bảo toàn nguyên tố Cacbon:

n = ∑nC/X = 0,12 + 0,06 – 2xx = 0,06 mol ||► m = 6(g) ⇒ chọn D.

hoduccuong giải thích giùm e dòng cuối với . 18/4/2018
18 Tháng 4 lúc 20:41
Hobakhuyen Bảo toàn c đó man
4 Tháng 5 lúc 12:0 Cảm ơn
phuoc26112001 mình k hiểu đoạn bảo toàn C lắm
12 Tháng 1 lúc 22:20
nqtuan94 nC/dd đầu - nCO2 = nCO32-
12 Tháng 1 lúc 22:23 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ