Theo Đacuyn, nguyên nhân làm cho sinh giới ngày càng đa dạng, phong phú là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo Đacuyn, nguyên nhân làm cho sinh giới ngày càng đa dạng, phong phú là

ID [304027]

Theo Đacuyn, nguyên nhân làm cho sinh giới ngày càng đa dạng, phong phú là

A. sự tác động của chọn lọc tự nhiên lên cơ thể sinh vật ngày càng ít.
B. điều kiện ngoại cảnh không ngừng biến đổi nên sự xuất hiện các biến dị ở sinh vật ngày càng nhiều.
C. các biến dị cá thể và biến đổi đồng loạt trên cơ thể sinh vật đều di truyền được cho các thế hệ sau.
D. chọn lọc tự nhiên tác động lên cơ thể sinh vật thông qua hai đặc tính là biến dị và di truyền.
Lại Thị Lan
Đáp án D Đáp án D.
Theo Đacuyn, sinh vật phát sinh các biến dị, chọn lọc tự nhiên tích lũy các biến dị thích nghi và đào thải các biến dị thích nghi với điều kiện sống và di truyền lại cho các thế hệ sau. Từ đó lâu dần tạo nhiều dạng sinh vật mang đặc điểm khác nhau.
Bình luận