Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945), tương lai của Trung Quốc như thế nào?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945), tương lai của Trung Quốc như thế nào?

ID 756035.

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945), tương lai của Trung Quốc như thế nào?

A. Thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô.
B. Thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ.
C. Trở thành quốc gia thống nhất.
D. Trở thành quốc gia trung lập.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ