Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho Fe vào dung dịch HCl. (2) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4. (3) Cho thanh?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho Fe vào dung dịch HCl. (2) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4. (3) Cho thanh?

ID 664724.

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho Fe vào dung dịch HCl.
(2) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4.
(3) Cho thanh Mg vào dung dịch Cu(NO3)2.
(4) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Na2CO3.
(5) Đốt Al trong bình đựng khí clo.
Số thí nghiệm có phản ứng xảy ra là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy ( Gauss Trần )

9/8/2018 lúc 10:56 Link fb: https://www.facebook.com/huy.ce.hltf

Giải: (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

(2) BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl.

(3) Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu.

(4) CO2 + H2O + Na2CO3 → 2NaHCO3.

(50 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3.

||⇒ tất cả các thí nghiệm đều thỏa mãn ⇒ chọn D.

duykhuong2210 là pứ nào ạ
14/6/2018 lúc 0:14
tknganthoi cả 5 phản ứng
14/6/2018 lúc 8:4
sasukeduy113 đáp án D 5 pứ đúng hết mà em @@
14/6/2018 lúc 9:13
congson0608 Pt t4 ạ?
16/6/2018 lúc 14:52
MintCandy co2+na2co3+h2o ra 2nahco3 ah
16/6/2018 lúc 14:56
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: