Thực hiện các thí nghiệm sau:(a) Cho dd HCl vào dd Fe(NO3)2.(b) Cho FeS vào dd HCl.(c) Cho Cr2O3 vào dd NaOH loãng.(d) C?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thực hiện các thí nghiệm sau:(a) Cho dd HCl vào dd Fe(NO3)2.(b) Cho FeS vào dd HCl.(c) Cho Cr2O3 vào dd NaOH loãng.(d) C?

ID [0]

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.
(b) Cho FeS vào dung dịch HCl.
(c) Cho Cr2O3 vào dung dịch NaOH loãng.
(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3.
(e) Cho Fe vào bình chứa HCl đặc, nguội.
(f) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.
(g) Al2O3 vào dung dịch KOH.
(h) KMnO4 vào dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A.6.
B.5.
C.7.
D.4.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án CGiải: Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là: a, b, d, e, f, g và h ⇒ Chọn C
ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Like page Thầy Phạm Hùng Vương bên dưới (bắt buộc)


Bước 2: Lấy mã kích hoạt trong Messenger page Thầy Phạm Hùng Vương: Click lấy mã


Bước 3:
Đăng ký xong cửa sổ sẽ ẩn cho mọi lần truy cập tiếp theo.
Bình luận
duykhuong2210 - pứ d là sao ạ
tại sao xảy ra ạ

Trả lời

sasukeduy113 pứ trao đổi thôi e
AgNO3+FeCl3=> AgCl +Fe(NO3)3
AgCl kết tủa nên pứ xảy ra
duykhuong2210 dạ e hiểu r ạ
BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Phương pháp định tính - định lượng và Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ
Bài toán định lượng CO₂ bằng dùng dịch bazơ (NaOH, Ca(OH)₂)
Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH của ancol - phenol
Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
Giải đáp khái niệm ESTE - Tại sao thay thế nhóm OH của axit mà không phải OH của ancol
Giải đáp về nhiệt độ sôi và độ tan của ESTE
Giải đáp về phản ứng thủy phân của este thường

Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-c-k-h)
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 3 (công thức 1-c-k-h)
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 (công thức 1-c-k-h)
Cực trị của hàm số
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 2 (công thức 1-c-k-h)
Cực trị của hàm số trùng phương (chứa tham số)
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 1 (phương pháp chọn f'(x) và bảng biến thiên kép)
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 2 (kết hợp bài toán tương giao)