Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al, Fe2O3, Cr2O3 sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phầ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al, Fe2O3, Cr2O3 sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phầ?

ID [0]

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al, Fe2O3, Cr2O3 sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn phần 1 trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,016 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Hòa tan hết phần 2 trong 400 ml dung dịch HNO3 2M, thu được dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Cho từ từ dung dịch NaOH 1M đến dư vào Y thu được kết quả như hình vẽ sau:
Screenshot_27.png
Khối lượng Cr2O3 trong hỗn hợp ban đầu là

A.7,29 gam
B.30,40 gam
C.6,08 gam
D.18,24 gam
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C Giải: ► Xét phần 1: bảo toàn electron cho nAl = 0,06 mol.

► Xét phần 2: nH+ = 0,8 mol; nH+ = 0,296 mol ⇒ nH+ pứ = 0,504 mol.

Bảo toàn electron: nNO = 0,06 mol || Lại có: nH+ pứ = 2nO + 4nNO.

⇒ nO = 0,132 mol ||● mFe(OH)3 = 5,136(g) ⇒ nFe(OH)3 = 0,048 mol.

⇒ nFe2O3 = 0,024 mol ⇒ nCr2O3 = 0,02 mol ⇒ mCr2O3 = 6,08(g) ⇒ chọn C.

Bình luận
2001mooner - phần 1 cả 3 chất đều tác dụng nhưng Fe Cr đều ở số oxh cao nhất rồi nên không tạo khí, có Al đang ở 0 nó lên nên tạo khí được

Trả lời

tranphuong2002 ui chị đào trở lại hả
hamanhtuan002 - tại sao phần 1 chỉ có al tác dụng ạ

Trả lời

huyenchi160 - giải hộ e bài này với ạ

Trả lời

sasukeduy113 Phần 1: nSO2=0,09
bảo toàn e => nAl ban đầu=0,06 (do chỉ có Al pứ oxh khử với H2SO4)
Phần 2: nHNO3=0,8
nH+ dư=0,296 (theo sơ đồ)
bảo toàn e => nNO=0,06 (tính theo Al )
nH+ pứ =4nNO +2nO (bảo toàn e mở rộng) => 0,8-0,296=4*0,06-2nO=> nO=0,132
khi Al(OH)3 và Cr(OH)3 bị hòa tan hết thì còn 5,136g Fe(OH)3
=> nFe(OH)3=0,048 => nFe2O3=0,024
bảo toàn O=> nO=3nFe2O3+3nCr2O3
=> nCr2O3=0,02 => m Cr2O3=3,04
vậy ban đầu mCr2O3=2*3,04=6,08 (do chia 2 phần) => KQ ^^
hamanhtuan002 tại sao chỉ có al ,còn fe nữa mà
facker123 - Giúp em bài này với ạ

Trả lời

trang78783698 ké voiw nào
nguyenthihongtham - mod cho mình xin giải với

Trả lời