Thuỷ phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ (C12H22O11), rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng với AgNO3/NH3 (dư, đun nó?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thuỷ phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ (C12H22O11), rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng với AgNO3/NH3 (dư, đun nó?

ID [653435]

Thuỷ phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ (C12H22O11), rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng với AgNO3/NH3 (dư, đun nóng) thu được m gam bạc. Giá trị của m

A. 43,2.
B. 21,6.
C. 10,8.
D. 32,4.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Triệu Sơn 2 - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận
conhocngu câu này làm thế nào ạ??????
25 Tháng 6 lúc 17:33