Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

ID [631775]

Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

A. Tơ visco.
B. Tơ nilon-6,6.
C. Tơ nitron.
D. Tơ tằm.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội - Lần 1 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: Tơ nhân tạo hay tơ bán tổng hợp xuất phát từ polime thiên nhiên

nhưng được chế biến thêm bằng phương pháp hóa học (VD: tơ visco, tơ xenlulozơ triaxetat).

||⇒ chọn A. (B và C là tơ tổng hợp, D là tơ thiên nhiên).

Bình luận