Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. P là một bụng, O là một nút gần P nhất. Hai điểm M,N thuộc đoạn OP. Biết MO ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. P là một bụng, O là một nút gần P nhất. Hai điểm M,N thuộc đoạn OP. Biết MO ?

ID [587990]

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. P là một bụng, O là một nút gần P nhất. Hai điểm M,N thuộc đoạn OP. Biết MO = NP = d. Biên độ dao động của điểm M và N lần lượt là 3,6 cm và 4,8 cm. Xác định biên độ dao động của điểm P

A. 5 cm
B. 6 cm
C. 8 cm
D. 10 cm
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B
Bình luận
ngogialinh123 Cho em xin lời giải bài này với ạ
Trả lời 13 Tháng 11 lúc 23:34
npnspeed M cách nút khoảng d thì A(M) = Ab.|sin(2pi.d/lamda)|; N cách bụng khoảng d thì A(N) = Ab.|cos(2pi.d/lamda)| => A(M)^2 + A(N)^2 = Ab^2 => Ab = 6
14 Tháng 11 lúc 21:14 Cảm ơn