Trộn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, Cu và CuO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 12,82% theo khối lượng hỗn hợp X) với 7,?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trộn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, Cu và CuO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 12,82% theo khối lượng hỗn hợp X) với 7,?

ID [659253]

Trộn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, Cu và CuO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 12,82% theo khối lượng hỗn hợp X) với 7,05 gam Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa đồng thời HCl; 0,05 mol KNO3 và 0,1 mol NaNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z chỉ chứa muối clorua và 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm N2 và NO. Tỉ khối của T so với H2 là 14,667. Cho Z phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, kết thúc các phản ứng thu được 56,375 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 30,5.
B. 32,2.
C. 33,3.
D. 31,1.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận
tqn00 có ai ra C ko : 3
Trả lời 15 Tháng 6 lúc 15:4
longvip5522 có tui C. giải hệ hống
25 Tháng 6 lúc 21:4 Cảm ơn
sasukeduy113 em làm thế nào viết lời giải anh xem thử đc ko em @@
25 Tháng 6 lúc 23:38 (1) Cảm ơn