Trong bối cảnh cuộc Chiến tranh lạnh và đối đầu Đông – Tây (1945 – 1991), quốc gia nào đã tự mình tiến hành thống nhất đ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Trong bối cảnh cuộc Chiến tranh lạnh và đối đầu Đông – Tây (1945 – 1991), quốc gia nào đã tự mình tiến hành thống nhất đ?

ID [756022]

Trong bối cảnh cuộc Chiến tranh lạnh và đối đầu Đông – Tây (1945 – 1991), quốc gia nào đã tự mình tiến hành thống nhất đất nước bằng cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc?

A. Đức.
B. Trung Quốc.
C. Việt Nam.
D. Triều Tiên.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN