Trong các loại phân bón hóa học sau, phân bón nào là phân lân?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong các loại phân bón hóa học sau, phân bón nào là phân lân?

ID [0]

Trong các loại phân bón hóa học sau, phân bón nào là phân lân?

A.KNO3.
B.Ca(H2PO4)2.
C.(NH4)2SO4.
D.KCl.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BGiải:
Phân lân là phân có chứa nguyên tố dinh dưỡng Photpho.

\(\Rightarrow\) Phân lân là Ca(H2PO4)2.

Đáp án B.

Bình luận