Trong các loại phân bón hóa học sau, phân bón nào là phân lân?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong các loại phân bón hóa học sau, phân bón nào là phân lân?

ID [661524]

Trong các loại phân bón hóa học sau, phân bón nào là phân lân?

A. KNO3.
B. Ca(H2PO4)2.
C. (NH4)2SO4.
D. KCl.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Cẩm Thủy 1 - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải:
Phân lân là phân có chứa nguyên tố dinh dưỡng Photpho.

\(\Rightarrow\) Phân lân là Ca(H2PO4)2.

Đáp án B.

Bình luận