Trong các nhận định dưới đây về quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật nhận định nào đúng, nhận định nào sai ? (1) Các?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong các nhận định dưới đây về quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật nhận định nào đúng, nhận định nào sai ? (1) Các?

ID [628912]

Trong các nhận định dưới đây về quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật nhận định nào đúng, nhận định nào sai ?
(1) Các cây C3 có năng suất cao hơn cây C4
(2) Cây C3 có điểm bão hòa ánh sáng cao hơn cây C4
(3) Cây C4 có điểm bù CO2 thấp hơn cây CO2
(4) Thực vật CAM là một cây mọng nước như: lá bỏng, xương rồng…
(5) Quang hợp ở cây C3, C4, CAM đều có chu trình Calvin

A. (1) sai; (2) sai; (3) đúng; (4) đúng; (5) sai.
B. (1) đúng; (2) sai; (3) đúng; (4) sai; (5) đúng.
C. (1) sai; (2) sai; (3) đúng; (4) đúng; (5) sai.
D. (1) sai; (2) sai; (3) đúng; (4) đúng; (5) đúng.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án D
Bình luận
thanhthuynguyenquynh key sai phải k.Theo minh là D chứ
Trả lời 17 Tháng 2 lúc 22:1
mol2k Key D mà c?
17 Tháng 2 lúc 22:2 Cảm ơn
ninhduong Chị bấm nhầm à? Key hiện D mà :v
17 Tháng 2 lúc 22:4 Cảm ơn