Trong một hệ sinh thái
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong một hệ sinh thái

ID [0]

Trong một hệ sinh thái

A.năng lượng thất thoát qua mỗi bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn là rất lớn.
B.sự biến đổi năng lượng diễn ra theo chu trình.
C.sự chuyển hoá vật chất diễn ra không theo chu trình. 
D.năng lượng của sinh vật sản xuất bao giờ cũng nhỏ hơn năng lượng của sinh vật tiêu thụ nó
Bình luận
xuannguyen1103 - A có đúng ko??

Trả lời

ninhduong Key A đấy T chọn A nè
=> Sự biến đổi năng lượng diễn ra không theo chu kì mà theo dòng một chiều từ sinh vật sản xuất đến sinh vật phân giải, năng lượng thất thoát vào môi trường là rất lớn, chủ yếu qua hô hấp, bộ phận rơi rụng, lên đến 90% năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng => năng lượng thất thoát qua mỗi bậc dinh dưỡng rất lớn.
C sai => Sự chuyển hóa vật chất diễn ra theo chu kì, tạo nên những chu trình sinh địa hóa.