“Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở Nga?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

“Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở Nga?

ID [0]

“Tự do cho nước Nga” là khẩu hiệu trong cuộc đấu tranh cách mạng nào ở Nga?

A.Cuộc Cách mạng 1905 – 1907.
B.Cách mạng tháng Hai năm 1917.
C.Cách mạng tháng Mười năm 1917.
D.Đấu tranh giữ chính quyền Xô viết.
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận