Từ thập niên 90 của thế kỷ XX, xuất hiện ngày càng nhiều cuộc xung đột quân sự, các thế lực khủng bố diễn ra ở nhiều nơi?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Từ thập niên 90 của thế kỷ XX, xuất hiện ngày càng nhiều cuộc xung đột quân sự, các thế lực khủng bố diễn ra ở nhiều nơi?

ID [756050]

Từ thập niên 90 của thế kỷ XX, trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều cuộc xung đột quân sự, các thế lực khủng bố diễn ra ở nhiều nơi, những quan hệ căng thẳng giữa Mĩ - Nga, Mĩ - Trung, Trung - Ấn Độ… Điều này chứng tỏ

A. biểu hiện sự trỗi dậy của các thế lực sau Chiến tranh lạnh.
B. tình hình an ninh, chính thế giới phức tạp, chưa ổn định.
C. sự bất lực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với hòa bình quốc tế.
D. xuất hiện mâu thuẫn mới trong trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN