Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì là.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì là.

ID [0]

Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì là.

A.0
B.4A/T
C.2A/T
D.A/T.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
truongbichtien153 - một nửa chu kì là 2a chứ ak

Trả lời

bubuca bài này đáp án B đúng rồi ạ ..quãng đg trong 1 nữa chu kì là 2A ..thơì gian T/2=>vtb=2A/T/2=4A/T
npnspeed Đáp án đang là B mà! @@@