Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì là.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream toán học: Chữa đề thi Học kỳ I

Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì là.

ID [653520]

Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì là.

A. 0
B. 4A/T
C. 2A/T
D. A/T.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án B
Bình luận
truongbichtien153 một nửa chu kì là 2a chứ ak
Trả lời 26 Tháng 5 lúc 23:42
bubuca bài này đáp án B đúng rồi ạ ..quãng đg trong 1 nữa chu kì là 2A ..thơì gian T/2=>vtb=2A/T/2=4A/T
26 Tháng 5 lúc 23:56 Cảm ơn
npnspeed Đáp án đang là B mà! @@@
27 Tháng 5 lúc 6:53 Cảm ơn