Ví dụ nào sau đây nói lên tính chuyên hoá của enzim?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ví dụ nào sau đây nói lên tính chuyên hoá của enzim?

ID [0]

Ví dụ nào sau đây nói lên tính chuyên hoá của enzim?

A.Trong 1 phút, một phân tử amilaza thuỷ phân được 1 triệu phân tử amilôpectin.
B.Amilaza chỉ thuỷ phân được tinh bột, không thuỷ phân được xenllulôzơ.
C.Amilaza bị bất hoạt ở nhiệt độ trên 60 0C hoặc dưới 0 0C.
D.Amilaza có hoạt tính xúc tác mạnh ở môi trường có pH từ 7 đến 8.
Thầy Lê Văn Tuấn
https://fb.com/thaylevantuan
Đáp án B
Bình luận
vanthinhung - Tính chuyên hóa là gì ạ?

Trả lời

ngocphan2004 cũng giống vs tính đặc hiệu z á bn