Ví dụ nào sau đây nói lên tính chuyên hoá của enzim?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream: Ôn Tập Chương Dao Động Cơ Học

Ví dụ nào sau đây nói lên tính chuyên hoá của enzim?

ID [662607]

Ví dụ nào sau đây nói lên tính chuyên hoá của enzim?

A. Trong 1 phút, một phân tử amilaza thuỷ phân được 1 triệu phân tử amilôpectin.
B. Amilaza chỉ thuỷ phân được tinh bột, không thuỷ phân được xenllulôzơ.
C. Amilaza bị bất hoạt ở nhiệt độ trên 60 0C hoặc dưới 0 0C.
D. Amilaza có hoạt tính xúc tác mạnh ở môi trường có pH từ 7 đến 8.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B
Bình luận
vanthinhung Tính chuyên hóa là gì ạ?
9 Tháng 10 lúc 22:34