What a pity I was away! If only the fax (reach) me an hour earlier.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

What a pity I was away! If only the fax (reach) me an hour earlier.

ID [94565]

What a pity I was away! If only the fax (reach) _____________ me an hour earlier.

A.
B.
C.
D.
Cô Trang Anh
https://fb.com/mrstranganh87
Đáp án Key: had reached
Vì: Căn cứ vào "was" -> Câu giả định trái với sự thât xảy ra trong quá khứ 
Công thức: If only +  S + V( thời quá khứ hoàn thành)
*Note: "reach" trong trường hợp này mang nghĩa là "arrive" 
=> "reach sb = arrive sb", do đó ta dùng thể chủ động vì hành động "đến" là tự nó đến chứ không có tác động nào cả, và "arrive" là một dạng ngoại động từ nên không bao giờ dùng thể bị động khi nó mang nghĩa đó; lưu ý không nhầm lẫn với hành động "send: gửi"-> hành động này mới là hành động cần chia bị động vì nó phải "được gửi" chứ không thể "tự gửi"
Dịch: Tiếc quá lúc đó tôi đi vắng! Giá như tờ fax đến tôi sớm hơn 1 tiếng. 
Bình luận
daungoaithuong - e tưởng câu bị đông híc

Trả lời

haiyen16042002 - E hong hỉu

Trả lời

hoanxinhgai - Không phải đây là câu bị động ạ? Giải thích giùm em với.

Trả lời

captain2604 Với nghĩa là đến, nó k cần bị động em ạ. Vd: I hope (that) the letter reaches you. Dĩ nhiên chia bị động được nhưng theo cái hướng là người gửi được
captain2604 ......là người gửi/địa điểm đến được tiếp cận bởi thứ gì đó: The beach can only be reached by boat.
captain2604 Có lẽ với nghĩa là đến (arrive) thì người ta cho là vật "tự tìm" tới nơi đến, nó k giống như động từ "send" là cần phải có ai đó gửi đi.