Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH c?

ID [652700]

Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là

A. 8,0g
B. 16,0g
C. 20,0g
D. 12,0g

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Yên Thành 2 - Nghệ An - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: Vì 2 chất đều pứ với NaOH theo tỉ lệ 1:1 và cùng CTPT là C3H6O2.

Ta có nHỗn hợp = 37 ÷ 74 = 0,5 mol = nNaOH pứ

⇒ mNaOH = 0,5×40 = 20 gam ⇒ Chọn C

Bình luận