Xét các phản ứng theo sơ đồ biến hoá (mỗi mũi tên là 1 phản ứng): Phát biểu nào dưới đây là chưa hoàn toàn đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xét các phản ứng theo sơ đồ biến hoá (mỗi mũi tên là 1 phản ứng): Phát biểu nào dưới đây là chưa hoàn toàn đúng?

ID [403731]

Xét các phản ứng theo sơ đồ biến hoá (mỗi mũi tên là 1 phản ứng):
CACBOHIDRAT_HAYVAKHO_CAU11.png
Phát biểu nào dưới đây là chưa hoàn toàn đúng?

A. (1): quá trình quang hợp nhờ chất diệp lục (askt).
B. (3): thuỷ phân hoàn toàn tinh bột nhờ xúc tác H2SO4 loãng hoặc enzym.
C. (4): đốt cháy glucozơ.
D. (5): lên men rượu (enzym zima).
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án
Bình luận
anh1152 Lời giải thầy o
8 Tháng 10 lúc 14:2
anh1152 Giúp em ạ
Trả lời 8 Tháng 10 lúc 14:2