Xét các phát biểu sau: $\left( 1 \right)$ Điền kiện cần và đủ để $C$ là trung điểm của đoạn $AB$ là $\overrightarrow {BA?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xét các phát biểu sau: $\left( 1 \right)$ Điền kiện cần và đủ để $C$ là trung điểm của đoạn $AB$ là $\overrightarrow {BA?

ID [0]

Xét các phát biểu sau:
\(\left( 1 \right)\) Điền kiện cần và đủ để \(C\) là trung điểm của đoạn \(AB\) là \(\overrightarrow {BA} = - 2\overrightarrow {AC} .\)
\(\left( 2 \right)\) Điền kiện cần và đủ để \(C\) là trung điểm của đoạn \(AB\) là \(\overrightarrow {CB} = \overrightarrow {CA} .\)
\(\left( 3 \right)\) Điền kiện cần và đủ để \(M\) là trung điểm của đoạn \(PQ\) là \(\overrightarrow {PQ} = 2\overrightarrow {PM} .\)
Trong các phát biểu trên có

A.Câu \(\left( 1 \right)\) và câu \(\left( 3 \right)\) là đúng.
B.Câu \(\left( 1 \right)\) là sai.
C.Chỉ có câu \(\left( 3 \right)\) sai.
D.Không có câu nào sai.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
ngoshuu - Câu 2 sai vậy rốt cuộc chọn gì ạ :v

Trả lời

captain2604 Học thầy phải biết đáp án E em ơi :v
ngoshuu :vvvvv
riceys - - Vậy là câu 2 sai :v

Trả lời

ngocdz59 - c2 ad oii

Trả lời

lananh0712 - câu (2) sai chứ ạ

Trả lời

lehuuminhtri ừ e ý (2) sai nhé
ancocme ukm e
0975742456 - (2) hình như sai pải k ạ

Trả lời

huonglan209 chuẩn rồi nha.ý 2 sai rồi
nên key sai rồi nha