Xét các phát biểu sau: left( 1 right) Điền kiện cần và đủ để C là trung điểm của đoạn AB là overrightarrow {BA?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xét các phát biểu sau: left( 1 right) Điền kiện cần và đủ để C là trung điểm của đoạn AB là overrightarrow {BA?

ID [684193]

Xét các phát biểu sau:
\(\left( 1 \right)\) Điền kiện cần và đủ để \(C\) là trung điểm của đoạn \(AB\) là \(\overrightarrow {BA} = - 2\overrightarrow {AC} .\)
\(\left( 2 \right)\) Điền kiện cần và đủ để \(C\) là trung điểm của đoạn \(AB\) là \(\overrightarrow {CB} = \overrightarrow {CA} .\)
\(\left( 3 \right)\) Điền kiện cần và đủ để \(M\) là trung điểm của đoạn \(PQ\) là \(\overrightarrow {PQ} = 2\overrightarrow {PM} .\)
Trong các phát biểu trên có

A. Câu \(\left( 1 \right)\) và câu \(\left( 3 \right)\) là đúng.
B. Câu \(\left( 1 \right)\) là sai.
C. Chỉ có câu \(\left( 3 \right)\) sai.
D. Không có câu nào sai.
Đặng Việt Hùng
https://fb.com/lyhung95
Đáp án D
Bình luận
0975742456 (2) hình như sai pải k ạ
26 Tháng 7 lúc 9:46
huonglan209 chuẩn rồi nha.ý 2 sai rồi
nên key sai rồi nha
1 Tháng 8 lúc 22:13 (1) Cảm ơn
lananh0712 câu (2) sai chứ ạ
Trả lời 31 Tháng 7 lúc 8:6
lehuuminhtri ừ e ý (2) sai nhé
31 Tháng 7 lúc 8:29 (1) Cảm ơn
ancocme ukm e
11 Tháng 8 lúc 20:27 Cảm ơn
ngocdz59 c2 ad oii
30 Tháng 8 lúc 14:22
riceys - Vậy là câu 2 sai :v
21 Tháng 10 lúc 8:19
ngoshuu Câu 2 sai vậy rốt cuộc chọn gì ạ :v
Trả lời 14 Tháng 8 lúc 11:40
captain2604 Học thầy phải biết đáp án E em ơi :v
14 Tháng 8 lúc 17:9 Cảm ơn
ngoshuu :vvvvv
16 Tháng 8 lúc 13:8 Cảm ơn