Xét hai cặp gen Aa và Bb quy định hai cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể đang câ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Xét hai cặp gen Aa và Bb quy định hai cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể đang câ?

ID [119438]

Xét hai cặp gen Aa và Bb quy định hai cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong một quần thể đang cân bằng về di truyền, A có tần số 0,4; B có tần số 0,5. Lấy một cá thể mang hai tính trạng trội về hai cặp gen nói trên, xác suất để được cá thể thuần chủng là

A.1/12.
B.1/25.
C.12/25.
D.11/12.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án ABước 1: Tìm tỉ lệ của loại biến cố cần tính xác suất
Ở bài toán này, biến cố cần tính xác suất là trong số các cá thể mang 2 tính trạng trội, cá thể thuần chủng là bao nhiêu?
- Kiểu hình trội A- = 1 – aa (vì tổng kiểu hình trội (A-) và kiểu hình lặn (aa) = 1)
- Cá thể mang hai tính trạng trội được kí hiệu là A-B- có tỉ lệ
= (1 - aa)(1 - bb) = [1 – (0,6)]2.[1 – (0,5)2] = [0,64].[0,75] = 0,48.
- Cá thể mang hai tính trạng trội thuần chủng (AABB) có tỉ lệ
= (0,4)2.(0,5)2 = 0,16 × 0,25 = 0,04.
Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để lấy xác suất
Lấy một cá thể mang hai tính trạng trội về hai cặp gen nói trên, xác suất để được cá thể thuần chủng là = \(\dfrac{0,04}{0,48}\) = \(\dfrac{1}{12}\) → Đáp án A.
Bình luận